Alınması, əmlakın BƏƏ - yollarından biri əldə resident card